SM (Subscriber Manager) – програмне рішення класу PCRF (Policy and Charging Rules Function), яке є ядром, «мозковим центром» комплексного PCC-рішення (Policy and Charging Control). Модуль представляє собою набір програмних компонентів, що дозволяють забезпечити інтеграцію DPI з системами оператора, реалізувати складні абонентські сценарії і різні схеми повідомлення і тарифікації абонентів.
Наприклад, Рішення забезпечує:

класифікацію та управління трафіком за статистичними ознаками абонентів і їх тарифних планів;
класифікацію та управління трафіком за типом підключення (RAT-Type);
класифікацію та управління трафіком за станом рахунку або квоти (online accounting / charging);
класифікацію станів абонентів і управління трафіком (як між сесіями, наприклад, на підставі стану рахунку або квоти, так і всередині однієї сесії, наприклад, за станом turbo-button);
класифікацію та управління трафіком за станом ділянки мережі (Base Station Congestion Management).

Будучи за своєю архітектурою компонентним рішенням, SM легко нарощується функціонально під завдання конкретного оператора, адаптується до його конкретних систем (білінг, особистий кабінет, авторизації та ін.), масштабується під його обсяги.
SM має продуктивність понад 15 000 TPS, що дозволяє підтримувати роботу понад одного мільйону активних абонентів.
Модуль підтримує роботу в відмовостійких конфігураціях Active / Active і Active / Passive.
Підтримка протоколів і інтерфейсів
ДЛЯ ЧОГО?
В умовах збільшення конкуренції, активності абонентів і зростаючої кількості нових інтернет-сервісів, можна виділити 3 пріоритетні бізнес-задачі, що стоять перед операторами зв’язку.

Перша – підвищення прибутковості, що передбачає зростання ARPU (Average Revenue Per User), вартості питомої одиниці смуги пропускання (kbps / Mbps / Gbps) для Flat-Rate тарифів, одиниці об’єму даних (MB / GB / TB), отримання прибутку з суміжних ринків ( OTT, Internet Advertizing).
Друга – зниження витрат, тобто зменшення собівартості передачі даних (MB / GB / TB), виключення можливості неконтрольованого перевантаження мережі (втрати трафіку). В умовах контрольованого перевантаження необхідно регулювати пріоритети трафіку або розвантажити перевантажену ділянку.
Третя, але при цьому не менш важлива, бізнес-задача – підвищення лояльності і утримання абонентів (Churn Control). Для цього необхідно розширення набору каналів взаємодії з абонентом, надання йому корисної інформації, отримання від нього зворотного зв’язку.
Рішення бізнес-задач подібного масштабу вимагає комплексу засобів, причому кожне з них має бути інтегровано не тільки всередині самого комплексу, а й з існуючими системами оператора.
В процесі впровадження системи активного управління трафіком абонентів, аналізуються тарифні плани оператора, їх відмінності (питома вартість мегабайта даних, наявність квотних обмежень операції після вичерпання квоти), особливості розподілу абонентської бази за тарифними планами, наявність вузьких місць в мережі, що потрапляють в перевантажений стан (congestion).
На підставі цих даних вибудовується система активного управління трафіком абонентів в залежності від їх тарифного плану, стану квоти і навантаження в мережі.
Мал. 1. Схема інтеграції системи в інфраструктуру телеком-оператора

Напишите нам

Not readable? Change text. captcha txt